• Hướng đến sự hoàn hảo

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC
 • Nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA
 • AUTOMATION TRAINING

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA
 • ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
 • HOME & BUILDING AUTOMATION SOLUTIONS

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ
 • TECHNICAL SERVICES

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 • 1
 • 2
 • 3

Hỗ trợ khách hàng

Tel: (84-8) 38496552
Fax: (84-8) 38496552
Mobile: (84) 918.519296
Email: info@iatc.com.vn

Đối tác tiêu biểu:

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

Đào tạo tự động hóa

Nhà máy điện <p>(Power Plant)</p>

Nhà máy điện

(Power Plant)

Benefits

Mục tiêu đào tạo:

1.Cung cấp cho mỗi học viên một cơ hội để áp dụng lý thuyết được học ở một trường đại học kỹ thuật vào các hoạt động của một nhà máy điện.

2.Áp dụng các thiết bị áp suất, nhiệt độ, nhiệt động học, truyền nhiệt và lưu lượng chất lỏng của một nhà máy điện.

3.Cung cấp chuyên môn thông thạo trong việc khởi động, tắt máy, và các hoạt động bất thường của các nhà máy điện.

4.Cuối cùng, Học viên sẽ có được các kỹ năng thực tế:

- Mục đích chung và hoạt động cơ bản của hệ thống nhà máy khác nhau

- Mục đích và chức năng chính của mỗi thành phần chính trong hệ thống

- Đường dẫn dòng chảy chính cho nhiên liệu, không khí, hơi nước, nước làm mát và điện năng

- Chuỗi các sự kiện cho qui trình khởi động nhà máy, tắt máy, vận hành và bảo trì chuyên nghiệp

- Phục hồi từ các sự bất thường hoặc trường hợp khẩn cấp

Topics

Solutions:

- Operations

- Historian

- Engineering

- Control

- Safety

- I/Os

- Communications

- Fieldbus

- Cyber Security

- Simulations

Applications:

- Coal fired power plants  

- Gas fired power plants  

- Hydro power plants  

- Solar power plants

- Wind power plants

- Distributed power generation