• Hướng đến sự hoàn hảo

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC
 • Nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA
 • AUTOMATION TRAINING

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA
 • ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
 • HOME & BUILDING AUTOMATION SOLUTIONS

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ
 • TECHNICAL SERVICES

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 • 1
 • 2
 • 3

Hỗ trợ khách hàng

Tel: (84-8) 38496552
Fax: (84-8) 38496552
Mobile: (84) 918.519296
Email: info@iatc.com.vn

Đối tác tiêu biểu:

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

Đào tạo tự động hóa

Hàng không <p>(Airport)</p>

Hàng không

(Airport)

Benefits

MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN:

 • Hướng dẫn sử dụng và bảo trì các thiết bị trong hệ thống Quan trắc cũng như các phần mềm SCADA iFIX, WinCC
 • Khóa học này dùng để huấn luyện đội ngũ kỹ thuật về cấu hình và sự hỗ trợ của hệ thống Almos MetConsole.
 • Sau khi hoàn thiện khóa huấn luyện này, học viên sẽ có những kỹ năng và hiểu biết cần thiết về hệ thống để vận hành và quản lý.

Topics

1. Khóa huấn luyện về SẢN PHẨM:    

> Wind Speed and Wind Direction    

> Ultrasonic wind sensors    

> Air and ground temperature    

> Humidity and Dew Point    

> Barometric pressure    

> Ceilometers    

> Visibility and Present Weather    

> Precipitation Detection    

> Precipitation Accumulation    

> Transmissometers – single and dual base (RVR)    

> Background Luminance    

> Background Radiation

2. Khóa huấn luyện KỸ THUẬT:    

- Phần cứng và phần mềm máy tính    

- Tổng quát về hệ thống    

- Điều hành hệ thống    

- Khởi động và thoát khỏi hệ thống    

- Hổ trợ hệ thống    

- Bảo dưỡng  

 - Xử lý sự cố

3.Khóa huấn luyện VẬN HÀNH & GIÁM SÁT    

* Hệ thống cơ bản của PC và Windows    

* Tổng quát về hệ thống    

* Điều hành hệ thống    

* Tạo những thông điệp    

* Thiết bị đầu cuối của hệ thống mạng AFTN- Bảo dưỡng    

* Xử lý sự cố