• Hướng đến sự hoàn hảo

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC
 • Nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA
 • AUTOMATION TRAINING

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA
 • ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
 • HOME & BUILDING AUTOMATION SOLUTIONS

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ
 • TECHNICAL SERVICES

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 • 1
 • 2
 • 3

Hỗ trợ khách hàng

Tel: (84-8) 38496552
Fax: (84-8) 38496552
Mobile: (84) 918.519296
Email: info@iatc.com.vn

Đối tác tiêu biểu:

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

Đào tạo tự động hóa

Tự động hóa tòa nhà <p>(Building Automation)</p>

Tự động hóa tòa nhà

(Building Automation)

Benefits

 • Chuyên đề này cung cấp nền tảng toàn diện để thiết kế, tích hợp hệ thống tự động cho tòa nhà thương mại, chẳng hạn như hệ thống HVAC, chiếu sáng, và an ninh
 • Hệ thống tự động hóa tòa nhà là một mạng lưới các thiết bị điều khiển "thông minh". Hệ thống tự động hóa tòa nhà hoạt động “kết hợp” đồng bộ để chia sẻ thông tin và hệ thống được điều khiển bởi các thiết bị tự động theo chương trình logic
 • Khóa học này giúp bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản một cách nhanh chóng và chuyển sang chủ đề nâng cao. Tìm hiểu về các hoạt  động, tín hiệu, và chức năng của các bộ cảm biến, thiết bị chấp hành và các thiết bị điều khiển kiểm soát khác được sử dụng trong hệ thống
 • Minh họa, thực hành đầy đủ. Dựa trên nền tảng của hệ thống này, học viên sau đó có khả năng tích hợp hoặc thiết kế được một hệ thống tự động cho tòa nhà thương mại.

Topics

 • Giới thiệu tự động tòa nhà (Introduction to Building Automation)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Điện và Ứng dụng (Electrical System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Chiếu sáng và Ứng dụng (Lighting System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống HVAC (HVAC System Control Devices)
 • Ứng dụng hệ thống HVAC (HVAC System Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Bơm và Ứng dụng (Plumbing System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Báo cháy và Ứng dụng (Fire Protection System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống An ninh và Ứng dụng (Security System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống  Truy nhập va Ứng dụng (Access Control System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống VDV và Ứng dụng (VDV System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển Thang máy và Ứng dụng (Elevator System Control Devices and Applications)
 • Vận hành Nhà tự động (Automated Building Operation)
 • Thiết kế & thực hiện Nhà thông minh (Smart Home)