• Hướng đến sự hoàn hảo

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC
 • Nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA
 • AUTOMATION TRAINING

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA
 • ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
 • HOME & BUILDING AUTOMATION SOLUTIONS

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ
 • TECHNICAL SERVICES

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 • 1
 • 2
 • 3

Hỗ trợ khách hàng

Tel: (84-8) 38496552
Fax: (84-8) 38496552
Mobile: (84) 918.519296
Email: info@iatc.com.vn

Đối tác tiêu biểu:

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

Giải pháp tự động hóa

Giải pháp cho ngành dầu khí (Solutions for Oil & Gas)


  Upstream (extraction)

 • Các giải pháp Hiện đại hóa quá trình
 • Giải pháp Điều khiển & Quản lý Năng lượng
 • DCS & Ứng dụng
 • Hệ thống Giám sát & Điều khiển từ xa
 • Thiết bị Điều khiển & Đo lường
 • Hệ thống Phân phối điện

  Midstream (transportation & storage )

 • Tối ưu hóa quá trình xử lý
 • High Availability Solutions
 • Tối ưu hóa Năng lượng trên hệ thống đường ống
 • Giải pháp Điều khiển & Quản lý Năng lượng
 • Hệ thống Giám sát & Điều khiển từ xa
 • Fiel Products

  Downstream

 • Tối ưu hóa quá trình xử lý
 • Quản lý Năng lượng
 • Giải pháp Điều khiển & Quản lý Điện năng
 • Cấu trúc mạng công nghiệp
 • DCS & Ứng dụng
 • Field Products