• Hướng đến sự hoàn hảo

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC

  TRUNG TAM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA IATC
 • Nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

                             GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA
 • AUTOMATION TRAINING

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA

                               ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA
 • ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

                     GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
 • HOME & BUILDING AUTOMATION SOLUTIONS

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ

                              TỰ ĐỘNG HÓA TÒA NHÀ
 • TECHNICAL SERVICES

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT

                                   DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 • 1
 • 2
 • 3

Hỗ trợ khách hàng

Tel: (84-8) 38496552
Fax: (84-8) 38496552
Mobile: (84) 918.519296
Email: info@iatc.com.vn

Đối tác tiêu biểu:

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

quangcao.name

Giải pháp tự động hóa

Giải Pháp Tự Động Hóa Tòa Nhà (Home & Building Automation Solutions)


 • Giới thiệu tự động tòa nhà (Introduction to Building Automation)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Điện và Ứng dụng (Electrical System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Chiếu sáng và Ứng dụng (Lighting System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống HVAC (HVAC System Control Devices)
 • Ứng dụng hệ thống HVAC (HVAC System Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Bơm và Ứng dụng (Plumbing System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Báo cháy và Ứng dụng (Fire Protection System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống An ninh và Ứng dụng (Security System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống Truy nhập va Ứng dụng (Access Control System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển hệ thống VDV và Ứng dụng (VDV System Control Devices and Applications)
 • Thiết bị điều khiển Thang máy và Ứng dụng (Elevator System Control Devices and Applications)
 • Vận hành Nhà tự động (Automated Building Operation)
 • Thiết kế & thực hiện Nhà thông minh (Smart Home)